Program konferencji:

O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej – jak uczyć programowania

20 stycznia 2018 roku.

8:30-9:00
Rejestracja uczestników konferencji

9:00
Rozpoczęcie konferencji

9:15-10:45
Wiele twarzy programowania
prof. dr hab. Maciej Sysło (Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu),

10:45-12:00
Warsztat pracy nauczyciela informatyki w szkole średniej
Alina Gościniak (VIII LO Poznań)

12:00-12:30
Przerwa „kanapkowa” (bezpłatny poczęstunek)

12:30-13:15 Panel dyskusyjny I
Nauczanie informatyki na różnych poziomach edukacyjnych oraz wykorzystanie TIK podczas zajęć nieinformatycznych
moderator prof. dr hab. Maciej Sysło
paneliści Amanda Dąbrowska, dr hab. Aldona Dutkiewicz, Alina Gościniak

13:15-14:00 Panel dyskusyjny II
Rozwój zawodowy nauczyciela – jak szukać inspiracji i walczyć z wypaleniem zawodowym
moderator Jakub Piasecki
paneliści Alina Gościniak, dr Robert Sarnecki, prof. dr hab. Maciej Sysło

14:00
Zakończenie konferencji

Dodatkowo proponujemy Państwu warsztaty dla chętnych (wymagana wcześniejsza rejestracja, liczba miejsc jest ograniczona).

14:30 – 17:00
Równoległe warsztaty dla nauczycieli

O programowaniu w tle (prof. dr hab. Maciej M. Sysło)

Warsztat będzie okazją, by przejść do niektórych szczegółów rozważań zasygnalizowanych na wykładzie. Akurat tutaj, w tle będzie programowanie jako programowanie komputerów, a naczelnym celem będzie rozwój pojęć i metod informatyki, stanowiących podwaliny komputacyjnego myślenia. Spróbujemy też odpowiedzieć na wyzwanie, jak uczynić zajęcia informatyczne, a w ich ramach programowanie, angażujące i interesujące uczniów przez 11 lat w szkole – co ich czeka od 2019 roku. W czasie trzech ostatnich lat z tych jedenastu – dla wszystkich uczniów z pominięciem podejmujących rozszerzone kształcenie informatyczne – programowanie komputerów powinno rzeczywiście być głęboko w tle, a na czoło powinno się wysunąć programowanie w pierwszym, historycznym znaczeniu, jako znajdowanie możliwie najlepszych rozwiązań pojawiających się problemów, z ewentualnym wykorzystaniem metod informatycznych, ale też pochodzących z innych nauk

Robotyka LEGO w edukacji: Makerspace – cała PARA w INFORMATYKĘ! (Fundacja aleNauczanie)

Makerspace to przestrzeń zaprojektowana, by tworzyć, odkrywać, uczyć się i dzielić swoimi osiągnięciami. Adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, a umiejscowiona może być w szkole, bibliotece lub funkcjonować niezależnie. Bywa różnie wyposażona, np. w drukarki 3D, wycinarki laserowe, maszyny cnc, lutownice, czy maszyny do szycia, jednak najważniejsze jest, by sprzyjała wyzwalaniu kreatywności, a do tego wystarczy garść materiałów plastycznych w połączeniu z przemyślanymi narzędziami edukacyjnymi.

Idea Makerspace stała się inspiracją dla LEGO Education do opracowania rozwiązań łączących efektywną edukację STEAM (z ang. Science, Technology, Engineeering, Art and Math) z mądrą zabawą. Podczas warsztatów sprawdzisz to w praktyce i w oparciu o metodę projektu przejdziesz cały proces – od definicji problemu do stworzenia działającego prototypu i konfrontacji z innymi rozwiązaniami.

Personalizacja kształcenia na lekcjach informatyki (Alina Gościniak)

Nauczyciel informatyki w szkole średniej musi mierzyć się z wieloma problemami oraz wyzwaniami wśród których wyróżnić należy indywidualizację zajęć, różnicowanie wymagań, ocenianie postępów, mobilizację do pracy na lekcji, zagadnienia w zadaniach szkolnych, maturalnych oraz olimpijskich. Zadania te nie należą do łatwych. Opowiemy o nich podczas wykładu w pierwszej części konferencji. Uczestnikom warsztatów Personalizacja kształcenia na lekcjach informatyki pokazane zostanie, w jaki sposób prelegentka problemy te rozwiązuje w praktyce.

Korzyści z pracy z robotami LEGO z perspektywy ucznia oraz nauczyciela (Amanda Dąbrowska, Barbara Tracz)

LEGO WeDo to seria klocków LEGO z linii LEGO Education, która jest przeznaczona dla dzieci w wieku 6-9 lat. Wspomaga naukę programowania i ukazuje podstawowe zagadnienia robotyki. Na całym świecie wykorzystywana jest w edukacji wczesnoszkolnej jako pomoc dydaktyczna. Podczas warsztatu pokażemy, że wykorzystanie robotów podczas lekcji nie wiąże się z problemami. Naszym celem jest zachęcenie nauczycieli do posługiwania się nowoczesnymi technologiami w szkole i poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych zajęć opowiemy o korzyściach płynących z nauki poprzez zabawę oraz trudnościach, z którymi mogą się zetknąć uczniowie podczas pracy z robotami LEGO.