Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

zaprasza do udziału w konferencji

O nauczaniu i uczeniu się informatyki inaczej – jak uczyć programowania

Konferencja skierowana jest do wszystkich nauczycieli informatyki, matematyki i innych przedmiotów zainteresowanych nauką programowania w szkołach, do dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za realizację nowej podstawy programowej oraz do studentów, szczególnie kierunku Nauczanie Matematyki i Informatyki.

Celem konferencji jest przedstawienie rozwiązań i oczekiwań odnośnie nauczania programowania w ciągu całego procesu edukacji: od pierwszoklasisty do maturzysty.

W programie konferencji znajdą się wykłady, warsztaty oraz panele dyskusyjne, dotyczące przewodniego tematu konferencji oraz odnoszące się do:

  • Kształcenia i doskonalenia nauczycieli informatyki, ze szczególnym naciskiem na programowanie;
  • Materiałów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, w tym środowisk programistycznych uwzględniających również programowanie robotów;
  • Nauki programowania dla najmłodszych;
  • Programów nauczania informatyki dla poszczególnych etapów edukacyjnych, bazujących na nowej podstawie programowej;
  • Metod nauczania i realizacji wybranych elementów nowej podstawy programowej;
  • Różnych form wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego przez instytucje, uczelnie i firmy;
  • Innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej.

Konferencja odbędzie się 20 stycznia 2018 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne, prosimy jednak o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Konferencja realizowana jest ramach projektu „Potęga matematyki” ze środków otrzymanych przez Poznańską Fundację Matematyczną od Miasta Poznań.
Potęga matematyki Poznań Poznańska Fundacja Matematyczna